Liczba gości: 437
Data wszczęcia postępowania: 2020-06-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Dostawa soli drogowej (NaCl) oraz chlorku wapnia (CaCl2) dla potrzeb zimowego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 z podziałem na 2 części :

Część 1 – dostawa soli drogowej
Część 2 – dostawa chlorku wapnia
Numer przetargu: O.WR.D-3.2414.88.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem ID 189562
Termin składania ofert: 2020-07-22 09:30:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj