Liczba gości: 546
Data wszczęcia postępowania: 2020-07-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sezonie zimowym 2020/2021 w podziale na zadania (części):
Zadanie nr 1 Rejon Kłodzko
Zadanie nr 2 Rejon Legnica
Zadanie nr 3 Rejon Lubań
Zadanie nr 4 Rejon Oleśnica
Zadanie nr 5 Rejon Wałbrzych
Zadanie nr 6 Rejon Wołów
Zadanie nr 7 Rejon Wrocław
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.70.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 193030
Termin składania ofert: 2020-08-10 09:30:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj