Liczba gości: 910
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Świebodzinie
ul. Sobieskiego 14.
telefon: (068) 38-242-61; faks (068) 382-233-71
Przedmiot zamówienia: Zbycie samochodu Fiat CINQUECENTO 0.7 Kat., rok produkcji 1997, silnik benzynowy 704cm3, wskazanie drogomierza 193902 km, wartośc rynkowa 1 000,00zł. przedmiot przetargu można oglądać na terenie siedziby zamawiającego po uprzednim umówieniu się telefonicznie.
Opis przedmiotu zamówienia: Zbycie samochodu Fiat CINQUECENTO 0.7 Kat., rok produkcji 1997, silnik benzynowy 704cm3, wskazanie drogomierza 193902 km, wartośc rynkowa 1 000,00zł. przedmiot przetargu można oglądać na terenie siedziby zamawiającego po uprzednim umówieniu się telefonicznie.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z14-418p-02/2007
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Anna Mikuła - z-ca kierownika Rejonu, pokój 18, tel. (068) 38-242-61 wew. 21
Miejsce składania ofert: w siedzibie GDDKiA Rejon Świebodzin pokój nr 18 do dnia 27.11.2007r. do godz. 10.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Postępowanie unieważniono z pow: nie wpłynęła żadna oferta
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: nie wpłynęła żadna oferta
    amikula@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj