Liczba gości: 586
Data wszczęcia postępowania: 2020-07-24
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Głogowie w latach 2020 – 2023 z podziałem na zadania:
Zadanie 3 prace w zakresie utrzymania oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
Zadanie 4 prace w zakresie prac utrzymaniowych (odwodnienie, sprzątanie, utrzymanie zieleni, patrolowanie)
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.131.2020
Termin realizacji: 12-08-2020r. godz. 09:30
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 196287
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj