Liczba gości: 651
Data wszczęcia postępowania: 2020-08-04
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy w latach 2020-2023 z podziałem na zadania:
Zadanie 1 Roboty na nawierzchniach bitumicznych
Zadanie 2 Remonty chodników i odwodnienia
Zadanie 3 Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego
Zadanie 4 Prace utrzymaniowe
Zadanie 5 Prace elektro - energetyczne
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.138.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 197877
Termin składania ofert: 2020-09-07 09:30:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj