Liczba gości: 816
Data wszczęcia postępowania: 2020-08-05
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2020-2021 z podziałem na zadania:
Zadanie 1 Roboty na nawierzchniach bitumicznych
Zadanie 2 Roboty na nawierzchniach betonowych
Zadanie 3 Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego
Zadanie 4 Prace utrzymaniowe
Zadanie 5 Roboty elektro-energetyczne
Zadanie 6 Roboty na chodnikach, ciągach pieszo-rowerowych o powierzchniach zabrukowanych
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.152.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 198204
Termin składania ofert: 2020-09-08 09:30:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj