Liczba gości: 486
Data wszczęcia postępowania: 2020-08-19
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Dostosowanie odcinka drogi krajowej nr 94 od węzła Modlniczka do węzła Modlnica do standardów drogi ekspresowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego
Numer przetargu: O.KR.D-3.2413.23.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na Platformie zakupowej eb2b pod linkiem:
https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 200312
Termin składania ofert: 2020-09-24 11:15:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj