Liczba gości: 446
Data wszczęcia postępowania: 2020-08-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie drogi ekspresowej S-5 na odcinku administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wołowie, w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022
Obwód Utrzymania Drogowego w Krościnie
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.141.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem ID 200451
Termin składania ofert: 2020-09-22 09:30:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj