Liczba gości: 635
Data wszczęcia postępowania: 2020-08-31
Przedmiot zamówienia: Całoroczne utrzymanie dróg krajowych S8 i 25 zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.154.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 202686
Termin składania ofert: 2020-10-01 09:30:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj