Liczba gości: 1244
Data wszczęcia postępowania: 2020-09-02
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
Przedmiot zamówienia: Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa, od km ok 713+580 do ok. 721+170,00
Numer przetargu: O.KR.D-3.2410.6.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na Platformie zakupowej eb2b pod linkiem:
https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 202953
Termin składania ofert: 2020-10-09 11:00:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj