Liczba gości: 282
Data wszczęcia postępowania: 2020-10-16
Przedmiot zamówienia: Odtworzenie, uruchomienie i obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) w latach 2020-2023 zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.200.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem ID 212626
Termin składania ofert: 2020-11-17 09:30:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj