Liczba gości: 416
Data wszczęcia postępowania: 2020-11-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Usługa ochrony mienia, budynków i posesji z podziałem na dwie Części
Część I: Ochrona fizyczna całodobowa: Rejon Głogów, Rejon Legnica, Rejon Lubań, Rejon Wrocław, Oddział Wrocław ul. Powstańców Śląskich 186, Oddział Wrocław Wydział Technologii Mokronos Dolny
Część II: Ochrona fizyczna po godzinach pracy oraz w dni wolne: Rejon Kłodzko, Rejon Oleśnica, Rejon Wałbrzych, Rejon Wołów
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.230.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 221996
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Agnieszką Pelc do kontaktowania się z Wykonawcami
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:
drukuj