Liczba gości: 336
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-04
Przedmiot zamówienia: Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58 (II postępowanie)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.48.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 223676
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
drukuj