Liczba gości: 326
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-04
Przedmiot zamówienia: Wykonanie Studium korytarzowego oraz Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi krajowej nr 51 - III postępowanie
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie Studium korytarzowego oraz Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi krajowej nr 51.
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.49.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej (ID 187330) pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj