Liczba gości: 218
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-18
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
Przedmiot zamówienia: „Obsługa i serwis stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR) zlokalizowanych na obszarze działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału GDDKiA w Krakowie”
Numer przetargu: O.KR.D-3.2413.37.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na Platformie zakupowej eb2b pod linkiem:
https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 227509
Termin składania ofert: 2021-01-20 11:00:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj