Liczba gości: 382
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych A-4, S-3,3, 94 na terenie Rejony w Legnicy w latach 2021-2023, Zadanie 5 – utrzymanie sygnalizacji, urządzeń elektro -energetycznych i oświetlenia
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.241.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem
https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem ID 228640
Termin składania ofert: 2021-02-04 09:30:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj