Liczba gości: 313
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej) dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41”
Numer przetargu: O.Op.D-3.2413.35.2020(66)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 229000
Termin składania ofert: 2021-01-28 10:50:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mosty Katowice Sp. z o.o.
ul. Rolna 12 , 40-555 Katowice
Cena: 1 982 317,20 zł
Data udzielenia zamówienia: 07.04.2021r.
drukuj