Liczba gości: 680
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-23
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie estetyki dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 6 zadań
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie estetyki dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 6 zadań:
— zadanie nr 1: Elbląg,
— zadanie nr 2: Ełk,
— zadanie nr 3: Lidzbark Warmiński,
— zadanie nr 4: Lidzbark Warmiński,
— zadanie nr 5: Ostróda,
— zadanie nr 6: Szczytno.
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.55.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj