Liczba gości: 545
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-24
Przedmiot zamówienia: Usługi interwencyjno-utrzymaniowo-zabezpieczające w ciągu dróg krajowych, administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 6 zadań
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi interwencyjno-utrzymaniowo-zabezpieczające w ciągu dróg krajowych, administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 6 zadań:
Zadanie nr 1: Elbląg;
Zadanie nr 2: Ełk OD Ełk;
Zadanie nr 3: Ełk OD Pisz;
Zadanie nr 4: Giżycko;
Zadanie nr 5: Lidzbark Warmiński;
Zadanie nr 6: Lidzbark Warmiński;
Usługi polegające na zabezpieczaniu miejsc zdarzeń, wypadków i kolizji drogowych, pracach porządkowych po zdarzeniach, interwencyjnych pracach drogowych, zabezpieczaniu pomiarów laboratoryjnych i doraźnych pomiarach ruchu.
Numer przetargu: O.OL.D-3.2413.51.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj