Liczba gości: 249
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Przedmiot zamówienia: Fizyczne dozorowanie i ochrona mienia należącego do GDDKiA Oddziału
w Katowicach Rejonu w Częstochowie
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Fizyczne dozorowanie i ochrona mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Częstochowie.
Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
- ochronę i dozór pomieszczeń użytkowych, parkingu oraz mienia znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego na terenach objętych ochroną (tj. w siedzibie oraz wokół siedziby Rejonu w Częstochowie przy ul. Dmowskiego 3, Obwodu Drogowego GDDKiA w Rząsawie przy ul. Meliorantów 1, oraz Obwodu Drogowego GDDKiA w Koziegłowach przy ul. Warszawskiej 26),
- ochronę osób znajdujących się w siedzibie oraz terenu wokół siedziby Rejonu w Częstochowie przy ul. Dmowskiego 3 i Obwodu Drogowego GDDKiA w Rząsawie przy ul. Meliorantów 1, oraz Obwodu Drogowego GDDKiA w Koziegłowach przy ul. Warszawskiej 26.
Numer przetargu: O.KA.D-3.2413.84.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem: https://gddkia.eb2b.com.pl
pod numerem Id 229019
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj