Liczba gości: 216
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Przedmiot zamówienia: Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Zamawiającego w byłej siedzibie Rejonu w Zawierciu, Obwodzie Drogowym w Wojkowicach Kościelnych, Obwodzie Drogowym w Szczekocinach
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Zamawiającego w byłej siedzibie Rejonu w Zawierciu, Obwodzie Drogowym w Wojkowicach Kościelnych, Obwodzie Drogowym w Szczekocinach.
Zakres zamówienia obejmuje usługę ochrony osób i mienia do ww. obiektów. Usługa ochronny osób i mienia na rzecz Zamawiającego w byłej siedzibie Rejonu w Zawierciu, Obwodzie Drogowym w Wojkowicach Kościelnych, Obwodzie Drogowym w Szczekocinach.
Obiekty objęte zamówieniem:
a) budynek biurowy byłej siedziby Rejonu w Zawierciu, przy ul. Towarowej 24 wraz garażami i parkingiem znajdującym się przed budynkiem biurowym, (powierzchnia zabudowy: 430,73 m2, powierzchnia gruntu: 2 440 m2 );
b) budynek administracyjno-biurowy, wraz z wiatą, garażami, pomieszczeniami magazynowymi, magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Wojkowicach Kościelnych, przy ul. Drogowców
6 (powierzchnia zabudowy: 1286,51 m2, powierzchnia gruntu: 8000 m2);
c) budynek administracyjno - biurowy, wraz z wiatą, garażami
i pomieszczeniami magazynowymi, magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Szczekocinach, przy ul. Żarnowieckiej 51 (powierzchnia zabudowy: 1025,69 m2, powierzchnia gruntu: 9327 m2).
Numer przetargu: O.KA.D-3.2413.85.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem: https://gddkia.eb2b.com.pl
pod numerem Id 229047
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj