Liczba gości: 200
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dwóch przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S86 w Katowicach – węzeł Agata.
Numer przetargu: O.KA.D-3.2413.83.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id:229051
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj