Liczba gości: 622
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług dozoru mienia i sprzątania w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 6 części.
Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług dozoru mienia i sprzątania w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 6 części.
Numer przetargu: O.LU.D-3.2413.9.2020.ap
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): https://gddkia.eb2b.com.pl
pod nr ID 229223
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Arkadiusz Panecki tel. 81 534 92 39
Termin składania ofert: 2021-02-08 11:00:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Data udzielenia zamówienia: 7 kwietnia 2021 r.
zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl drukuj