Liczba gości: 421
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzania Kontraktem
oraz pełnienie nadzoru nad realizacją i na zarządzaniu zadaniami dodatkowymi dla Kontraktu: „Rozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamość – Łabunie od km 179+113 do km 184+716”.
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzania Kontraktem
oraz pełnienie nadzoru nad realizacją i na zarządzaniu zadaniami dodatkowymi dla Kontraktu: „Rozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamość – Łabunie od km 179+113 do km 184+716”.
Numer przetargu: O.LU.D-3.2411.26.2020.ap
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): https://gddkia.eb2b.com.pl/
pod nr ID 229161
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Arkadiusz Panecki tel. 81 534 92 39
Termin składania ofert: 2021-02-22 11:00:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl drukuj