Liczba gości: 361
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
Przedmiot zamówienia: Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76”.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w stadium rozszerzonego Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego, stanowiącej etap przygotowawczy dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76.
Numer przetargu: O.LU.D-3.2411.24.2020.af
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem
https://gddkia.eb2b.com.pl
pod nr ID 229135
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Frąk tel. 81 534 92 57
Termin składania ofert: 2021-02-05 11:00:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl drukuj