Liczba gości: 358
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
Przedmiot zamówienia: Naprawa i obsługa techniczna środków transportowych będących w posiadaniu GDDKiA Oddział w Bydgoszczy – pojazdy i przyczepki użytkowane w Oddziale i podległych jednostkach z podziałem na części.

Część 1:
GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz,

Część 2:
GDDKiA Rejon w Bydgoszczy, Osówiec 139, 86-014 Sicienko

Część 3:
GDDKiA Rejon w Inowrocławiu, Obwód Drogowy w Latkowie, Latkowo 11,
88-100 Latkowo,

Część 4:
GDDKiA Rejon w Nakle nad Notecią, ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią,

Część 5:
GDDKiA Rejon w Świeciu, ul. Jesionowa 2A, 86-100 Świecie,

Część 6:
GDDKiA Rejon w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń,

Część 7:
GDDKiA Rejon we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje Naprawę i obsługę techniczna środków transportowych będących w posiadaniu GDDKiA Oddział w Bydgoszczy – pojazdy i przyczepki użytkowane w Oddziale i podległych jednostkach z podziałem na części:
Część 1:
GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz,

Część 2:
GDDKiA Rejon w Bydgoszczy, Osówiec 139, 86-014 Sicienko

Część 3:
GDDKiA Rejon w Inowrocławiu, Obwód Drogowy w Latkowie, Latkowo 11,
88-100 Latkowo,

Część 4:
GDDKiA Rejon w Nakle nad Notecią, ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią,

Część 5:
GDDKiA Rejon w Świeciu, ul. Jesionowa 2A, 86-100 Świecie,

Część 6:
GDDKiA Rejon w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń,

Część 7:
GDDKiA Rejon we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.
Numer przetargu: GDDKiA.O.BY.D-3.2413.23.2020.37
Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia Wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – waga kryterium 40 %
Marża na użyte do realizacji przedmiotu zamówienia materiały (M) – waga kryterium 20 %
Okres gwarancji na wykonane naprawy (G) – waga kryterium 40 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Marcin Frankowski
tel. 52 323 45 78
Termin składania ofert: 2021-01-13 09:30:00
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, pok. nr 14 (punkt kancelaryjny)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część 1 AUTO-RENO-LAK, Barbara Lutkowska, ul. Wojska Polskiego 42, 85-825 Bydgoszcz
Część 2 AUTO-RENO-LAK, Barbara Lutkowska, ul. Wojska Polskiego 42, 85-825 Bydgoszcz
Część 3 Moto Budrex Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 291, 85-438 Bydgoszcz
Część 4 MARMOT Auto serwis Mariusz Mucha, ul Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią
Część 5 Stacja Obsługi Samochodów Piotr Drewa – Czesław Bździkot, ul. Południowa 9, 86-100 Świecie
Część 6 Hemar Auto sp. z o.o., ul. Zółkiewskiego 10, 87-100 Toruń
Część 7 Polski Związek Motorowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o, ul. Białogardzka 7, 85-808 Bydgoszcz
Cena: Część 1 - 27,99 PLN za rbh
Część 2 - 27,99 PLN za rbh
Część 3 - 85,80 PLN za rbh
Część 4 -73,80 PLN za rbh
Część 5 - 70,00 PLN za rbh
Część 6 - 88,56 PLN za rbh
Część 7 - 140,00 PLN za rbh
Data udzielenia zamówienia: Część 1 - 08.03.2021r.
Część 2 - 08.03.2021r.
Część 3 - 01.03.2021r.
Część 4 - 02.03.2021r.
Część 5 - 01.03.2021r.
Część 6 - 01.03.2021r.
Część 7 - 01.03.2021r.
Liczba otrzymanych ofert: Część 1 - 2
Część 2 - 2
Część 3 - 1
Część 4 - 1
Część 5 - 1
Część 6 - 1
Część 7 - 1
Oferta z najniższą ceną: Część 1 - 27,99 PLN za rbh
Część 2 - 27,99 PLN za rbh
Część 3 - 85,80 PLN za rbh
Część 4 -73,80 PLN za rbh
Część 5 - 70,00 PLN za rbh
Część 6 - 88,56 PLN za rbh
Część 7 - 140,00 PLN za rbh
Oferta z najwyższa ceną: Część 1 - 60,27 PLN za rbh
Część 2 - 60,27 PLN za rbh
Część 3 - 85,80 PLN za rbh
Część 4 -73,80 PLN za rbh
Część 5 - 70,00 PLN za rbh
Część 6 - 88,56 PLN za rbh
Część 7 - 140,00 PLN za rbh
zamowienia_byd@gddkia.gov.pl drukuj