Liczba gości: 334
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
91-857 Łódź, ul. Irysowa 2
Przedmiot zamówienia: Świadczenie stałej, kompleksowej obsługi prawnej Oddziału w Łodzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Numer przetargu: O.Ł.D3.2413.16.2020.mr
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
przetargi_lodz@gddkia.gov.pl drukuj