Liczba gości: 451
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-31
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Rozbudowa drogi krajowej nr 42/45 na odcinku Kluczbork – początek obwodnicy m. Praszka”
Numer przetargu: O.Op.D-3.2413.36.2020(67)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 229697
Termin składania ofert: 2021-02-02 10:50:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj