Liczba gości: 315
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-31
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej etapu Koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Niemodlin - Dąbrowa
Numer przetargu: O.Op.D-3.2413.38.2020(69)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 229854
Termin składania ofert: 2021-02-04 10:50:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj