Liczba gości: 905
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze
66-004 Racula
ul. Wierzbowa 6
telefon/ fax. (068) 321-46-65,
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodu dostawczo-osobowego Polonez Truck, rok produkcji 1994, przebieg 118 tys. km. Cena wywoławcza wynosi 1100,00 zł.
Przedmiot przetargu można oglądać na terenie siedziby zamawiającego w dn. 13 i 14.06.2007r. po uprzednim umówieniu się telefonicznie.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodu dostawczo-osobowego Polonez Truck, rok produkcji 1994, przebieg 118 tys. km. Cena wywoławcza wynosi 1100,00 zł.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-LDGP-K-2-4/07
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Michał Śmiałek i Czesław Kupaj tel. (068) 321 46 65
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiajacego, dnia 20.06.2007r. do godz. 10:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Postępowanie unieważniono z pow: Nie złożono żadnej oferty
przetargi@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj