Liczba gości: 962
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego Ford Fiesta po wypadku. Wysokość ceny wywoławczej 1 500,00zł.
Wartość pojazdu w stanie uszkodzonym ustalona została na dzień 28.08.2006r. na podstawie kalkulacji wykonanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Warta Łódź.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego Ford Fiesta po wypadku.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-10-2320/6a/2006
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): nie dotyczy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Piotr Frątczak - Kierownik Zespołu Obsługi- pokój nr 22, telefon (68) 32-88-517
Miejsce składania ofert: w siedzibie zamawiającego pokój nr 22, do godziny 10:50 dnia 01 grudnia 2006r.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: "ZDOBYLAK" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Zdobylak 65-427 Zielona Góra ul. Wrocławska 28
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "ZDOBYLAK" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Zdobylak
  65-427 Zielona Góra ul. Wrocławska 28
  Cena: 1 500,00zł
  Data udzielenia zamówienia: data sprzedaży 05.12.2006r.
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najniższą ceną: 1 500,00zł
  przetargi@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj