Liczba gości: 1183
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach
adres: ul. Wapienna 4, 68-200 Żary
tel. (068) 363-48-96 fax (068) 363-40-14
REGON: 017511575-00090,NIP : 929-011-65-88.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem sprzedaży jest;
Zadanie l - Samochód ciężarowy FS-Lublin typ 352417 dopuszczalna masa całkowita 3500, Rok produkcji: 1999, nr silnika 1361/99 - po wypadku

Zadanie 2 - Przyczepka lekka Świdnik 2,37, Rok produkcji 1998, nr identyfikacyjny 003192 - po wypadku

Zadanie 3 - Samochód Ciężarowy ZIŁ D-470 odśnieżarka (samochód specjalny), Rok produkcji 1985, rodzaj silnika - z zapłonem samoczynnym, nr silnika 8411525, pojemność skokowa silnika 6000ccm, rodzaj napędu - klasyczny (4x2), wskazania drogomierza 175km, liczba osi 2
Środki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć w obecności pracownika GDDKiA O/Zielona Góra Rejon w Żarach, Baza Materiałowa w Trzebielu po uprzednim uzgodnieniu terminu z panem Marianem Michalskim.
Cena wywoławcza majątku ruchomego dla zadania wynosi:
Zadanie nr 1 - 9150,00 zł
Zadanie nr 2 - 20,00 zł
Wartość pojazdów w stanie uszkodzonym ustalona została na dzień 22.02.2007 na podstawie wyceny wykonanej przez PZU SA Centrum Likwidacji Szkód Szczecin Filia Zielona Góra
Zadanie nr 3 - 11000,00 zł cena została ustalona przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej
i Ruchu Drogowego - Biuro Rzeczoznawstwa Samochodowego Zielona Góra.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem sprzedaży jest:
Zadanie nr 1 - Samochód Ciężarowy Uniwersalny FS Lublin typ 352417,Rok produkcji: 1999, dopuszczalna masa całkowita 3500, nr silnika 1361/99 po wypadku
Zadanie nr 2 - Przyczepa lekka Świdnik model 2,37
Rok produkcji 1998, po wypadku
Zadanie nr 3 - Samochód Ciężarowy ZIŁ D-470 odśnieżarka (samochód specjalny), Rok produkcji 1985, rodzaj silnika - z zapłonem samoczynnym, nr silnika 8411525, pojemność skokowa silnika 6000ccm, rodzaj napędu - klasyczny (4x2), wskazania drogomierza 175km, liczba osi 2.
Numer przetargu: GDDKiA O/ZG-R7-3-2713/1/2007
Termin realizacji: w ciągu pięciu dni od dnia wpłaty ceny nabycia
Wadium: Zadanie 1 - 500,00 zł
Zadanie 3 - 600,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostepna na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: 1. Marian Michalski - Drogomistrz
BM Trzebiel tel.0683755194
Miejsce składania ofert: 08.05.2007 roku w siedzibie Rejonu w Żarach, pokój nr 21
do godziny 9:50
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zadanie 1 - brak ofert Zadanie 2 - Zbigniew Rudzik ,59-700 Boleslawiec, ul. Jarzębinowa 29, cena oferty 120,00 zł brutto Zadanie 3 - Firma Handlowo-Usługowa "RAFADA" Spółka Cywilna Adam Szostek, Rafał Stajniak, Wielmoża 64a, 32-045 Sułoszowa
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie 2 - Zbigniew Rudzik , 59-700 Bolesławiec ul. Jarzębinowa 29
  Zadanie 3 - Firma Handlowo-Usługowa "RAFADA" Spółka Cywilna, Adam Szostek , Rafał Stajniak, Wielmoża 64a, 32-045 Sułoszowa
  Cena: Zadanie 2 - 120,00 zł brutto
  Zadanie 3 - 11 125,00 zł brutto
  Data udzielenia zamówienia: Zadanie 2- 25.05.2007r.
  Zadanie 3 - 25.05.2007r
  Liczba otrzymanych ofert: Zadanie 1 - brak ofert
  Zadanie 2 - 2 oferty
  Zadanie 3 - 1 oferta
  Oferta z najniższą ceną: Zadanie 2 - Zbigniew Szajna Zajączek 8, 68-213 Lipinki Łużyckie cena: 110,00 zł brutto
  Zadanie 3 - jedna oferta cena : 11125,00 zł brutto
  Oferta z najwyższa ceną: Zadanie 2 - Zbigniew Rudzik , 59-700 Boleslawiec, ul.Jarzębinowa 29 cena: 120,00 zł brutto
  rgk7@polaris.man.zgora.pl drukuj