Liczba gości: 951
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego Ford Fiesta po wypadku . Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym ustalona na dzień 28.08.2006r. wynosi 2 900,00zł.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego Ford Fiesta po wypadku
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-10-2320/6/ 2006
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% - cena
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Piotr Frątczak
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9, wew. 217
Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego, pokój nr 22, do dnia 30.10.2006r. do godz. 10:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Postępowanie unieważniono z pow: Nie złożono żadnej oferty
Liczba otrzymanych ofert: Nie złożono żadnej oferty
przetargi@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj