Liczba gości: 933
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze
66-004 Racula
ul. Wierzbowa 6
telefon/ fax. (068) 321-46-65,
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodu dostawczo-osobowego Polonez Truck, rok produkcji 1994, przebieg 118 tys. km. Cena wywoławcza wynosi 700,00 zł.
Przedmiot przetargu można oglądać na terenie siedziby zamawiającego w dn. 30 i 31.07.2007r. po uprzednim umówieniu się telefonicznie.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodu dostawczo-osobowego Polonez Truck, rok produkcji 1994, przebieg 118 tys. km. Cena wywoławcza wynosi 700,00 zł.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-LDGP-K-2-4/2007
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Michał Śmiałek lub Czesław Kupaj tel. (0-68) 321 46 65
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiajacego, dnia 07.08.2007r. do godz. 10:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Postępowanie unieważniono z pow: Nie złozono żadnej oferty
przetargi@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj