Liczba gości: 1046
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Żarach
ul. Wapienna 4, 68-200 Żary
tel. (0-68)363-48-96, fax (0-68) 363-40-14
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodu ciężarowego FS Lublin model 352417, dopuszczalna masa całkowita 3500, rok produkcji : 1999 - po wypadku
Cena wywoławcza majątku ruchomego wynosi: 8000,00 zł
Wartość pojazdu w stanie uszkodzonym ustalona została na dzień 22.02.2007 na podstawie wyceny wykonanej przez PZU SA Centrum Likwidacji Szkód Szczecin Filia Zielona Góra - ze względu na ogłoszenie drugiego przetargu - cena została obniżona. Przedmiot przetargu można obejrzeć w obecności pracownika GDDKiA O/Zielona Góra Rejon w Żarach,Baza Materialowa w Trzebielu po uprzednim uzgodnieniu terminu z panem Marianem Michalskim.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodu ciężarowego FS Lublin model 352417, dopuszczalna masa całkowita 3500, rok produkcji : 1999 - po wypadku
Cena wywoławcza majątku ruchomego wynosi: 8000,00 zł
Wartość pojazdu w stanie uszkodzonym ustalona została na dzień 22.02.2007 na podstawie wyceny wykonanej przez PZU SA Centrum Likwidacji Szkód Szczecin Filia Zielona Góra - ze względu na ogłoszenie drugiego przetargu - cena została obniżona. Przedmiot przetargu można obejrzeć w obecności pracownika GDDKiA O/Zielona Góra Rejon w Żarach,Baza Materialowa w Trzebielu po uprzednim uzgodnieniu terminu z panem Marianem Michalskim.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z17-3-2713/1a/2007
Termin realizacji: W ciągu pięciu dni od dnia wpłaty daty nabycia
Wadium: 500,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Marian Michalski - Drogomistrz BM Trzebiel tel.0683755194
Miejsce składania ofert: 21.08.2007 r. w siedzibie Rejonu w Żarach .pokój nr 21 do godz.9:50
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: nie złożono żadnej oferty
Liczba otrzymanych ofert: nie złożono żadnej oferty
rdk7@polaris.man.zora.pl drukuj