Liczba gości: 1099
Zamawiający: Zamawiającym jest:
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
REJON W ŻARACH
68-200 Żary, ul. Wapienna 4
tel. 68 363-98-46 fax. 68 363-40-11
email: lzrebiec@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem sprzedaży są używane maszyny, narzędzia, i urządzenia wykorzystywane przy bieżącym i zimowym utrzymaniu dróg krajowych

Pozycja Aktywa trwałe cena sprzedaży
w złotych
1. Pilarka spalinowa 335XPT
Rok prod. 2000 635.00
2. Myjka wysokociśnieniowa
Rok prod.2000
574.00
3. Wykaszrka spalinowa 245
Rok prod.2005
1048.00
4. Pilarka 272 / przecinarka /
Rok prod.1996 882.00
5. Wózek przecinarki
Rok prod. 1996
6. Zbiornik przecinarki
Rok prod. 1996
7. Piła spalinowa 365
Rok prod.1997 480.00
8. Rozdrabniacz gałęzi EKO
Rok prod.2001 4480.00
9. Nożyce do żywopłotu
Rok prod.1995 80.00
10. Piaskarko solarka P-1
Rok prod. 1991 1200.00
11. Płyta wibracyjna PW 4,5
Rok prod. 1995 618.00
12. Młot benzynowy BHF 30S
Rok. Prod 1996 2750.00
13. Piła z wysięgnikiem Husgvarna
Rok prod. 1997 1508.00
14. Wykaszarka spalinowa Husgvarna Rok prod. 1997 556.00
15. Piła spalinowa 346 XP
Rok prod. 2001 614.00
16. Piaskarka PS-1 1980 r. 1130.00
17. Pilarka na wysięgniku 1993 r. 2544.00
18. Palnik z wózkiem 1992 r. 161.00
19. Wykaszarka Husqvarna 1997 r. 846.00
20. Piła spalinowa 1997 r. 666.00
21. Płyta zagęszczająca 1999 r. 1418.00
22. Zbiornik na wodę 1999 r.
23. Silnik spalinowy 1999 r.
24. Wykaszarka 2000 r. 1009.00
25. Wykaszarka 2002 r. 1182.00
26. Pilarka STIHL MS-310 2003 r. 530.00
Ceny poszczególnych pozycji sprzętu uwzględniają stawkę podatku VAT.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż maszyn i urządzeń
Numer przetargu: GDDKiA/ZG-Z-15lz-2713/3A/2010
Termin realizacji: 10 dni od zawarcia umowy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena oferowana
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Siwz dostępna na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Marian Michalski - Kierownik Służby Liniowej OD Trzebiel tel. 605410216
Miejsce składania ofert: 24.05.2010r. w siedzibie GDDKiA O/ZG Rejon w Żarach, pokój nr 21 do godziny 13,00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: -
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: brak ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: brak ofert
    przetargi@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj