Liczba gości: 883
Data wszczęcia postępowania: 2010-05-10
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie renowacji zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych konstrukcji mostowych o powierzchni 2 711 m².
Opis przedmiotu zamówienia: RENOWACJA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ USTROJU NOŚNEGO WIADUKTU DROGOWEGO NAD OBWODNICĄ TRÓJMIASTA W KM 325+228 W M. GDAŃSK-WYSOKA
Numer przetargu: ZP/38/Z-12/2010
Termin realizacji: 50 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: 7 000 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena najniższa 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Opłata 50,72 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku, ul. Budowlanych 70 , 80-298 Gdańsk.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie Prowadzącego postępowanie GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku Nr 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach technicznych i merytorycznych -
Zbigniew Wrzesiński - Z-ca Kierownika Rejonu w Gdańsku
w sprawach procedury przetargowej -
Dorota Cichocka - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Gdańsku, Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, sekretariat
25/05/2010, godzina 7:50
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w dniu 01.06.2010 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie GDDKiA Oddział w Gdańsku oraz w Rejonie w Gdańsku. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez: P.P.H.U. "HEKO" Kornelia Gustak ul. Brzezinowa 101, 87-800 Włocławek cena netto: 250 000,00 PLN Podatek VAT: 55 000,00 PLN cena brutto: 305 000,00 PLN
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. "HEKO" Kornelia Gustak
ul. Brzezinowa 101
87-800 Włocławek
Cena: cena netto: 250 000,00 PLN
Podatek VAT: 55 000,00 PLN
cena brutto: 305 000,00 PLN
Data udzielenia zamówienia: 07/06/2010
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 250 000,00 PLN
Podatek VAT: 55 000,00 PLN
cena brutto: 305 000,00 PLN
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 279 443,06 PLN
Podatek VAT: 61 477,47 PLN
cena brutto: 340 920,53 PLN
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj