Liczba gości: 978
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
tel. (068) 325-53-13, 327-10-68/9; faks (068) 325-34-68
Przedmiot zamówienia: Zbycie samochodu Fiat CINQUECENTO 704, rok budowy 1996, silnik benzynowy 700 cm3, wskazanie drogomierza 189325km, wartość rynkowa pojazdu 1 500,00zł.
Opis przedmiotu zamówienia: Zbycie samochodu Fiat CINQUECENTO 704, rok budowy 1996
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-10-231/2/2007
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% - cena
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Piotr Frątczak - Kierownik Zespołu Obsługi, pokój nr 22, telef. (68) 328-85-17 lub 325-53-13 wew. 217.
Miejsce składania ofert: siedziba GDDKiA Oddział Zielona Góra pokój nr 22, do dnia 09. 03. 2007r. do godz. 10.50
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wiesław Zawiślak ul. Calineczki 2/2 65-012 Zielona Góra
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wiesław Zawiślak
  ul. Calineczki 2/2
  65-012 Zielona Góra
  Cena: 1 500,00zł.
  Data udzielenia zamówienia: 14. 03. 2007r.
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najniższą ceną: 1 500,00zł.
  przetargi@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj