Liczba gości: 938
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
REJON W ŚWIEBODZINIE
66-200 Świebodzin
ul. Sobieskiego 14
tel. (068) 382-42-61, fax (068) 382-33-71
e-mail: wgmiat@zielona-gora.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicento wersja S, rok produkcji 1998, nr rejestracyjny FSWH568, o pojemności 899 ccm i przebiegu 195 000 km.
Cena wywoławcza - 1 800,00 zł
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicento wersja S, rok produkcji 1998, nr rejestracyjny FSWH568.
Cena wywoławcza - 1 800,00 zł
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z14-wg-1/2009
Termin realizacji: 05.02.2009
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): nie dotyczy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Wojciech Gmiąt - starszy specjalista w Rejonie Świebodzin
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze Rejon w Świebodzinie
66-200 Świebodzin
ul. Sobieskiego 14
pokój nr 19
Termin składania ofert: do dnia 05.02.2009 r. do godz. 9:00
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze Rejon w Świebodzinie
66-200 Świebodzin
ul. Sobieskiego 14
pokój nr 19
Termin otwarcia ofert: dnia 05.02.2009 r. o godz. 9:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JC AUTO Jolamta Chłopik Królewiec 38 05-300 Mińsk Mazowiecko
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JC AUTO Jolamta Chłopik
  Królewiec 38
  05-300 Mińsk Mazowiecko
  Cena: 1868.00
  Data udzielenia zamówienia: 05.02.2009r.
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najniższą ceną: 1
  Oferta z najwyższa ceną: 1
  wgmiat@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj