Liczba gości: 1224
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Żarach
ul.Wapienna 4 , 68-200 Żary
telefon: (068) 363-48-96; faks (068) 363-40-14
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodu ciężarowego FS Lublin model 35417,dopuszczalna masa całkowita 3500, rok produkcji : 1999 - po wypadku
Cena wywoławcza majątku ruchomego wynosi: 4 000,00 zł
Wartość pojazdu w stanie uszkodzonym ustalona została na dzień 22.02.2007 na podstawie wyceny wykonanej przez PZU SA Centrum Likwidacji Szkód Szczecin Filia Zielona Góra - ze względu na ogłoszenie trzeciego przetargu cena została obniżona po raz drugi.
Przedmiot przetargu można obejrzeć w obecności pracownika GDDKiA O/ZG Rejon w Żarach, Baza Materialowa w Trzebielu po uprzednim uzgodnieniu terminu z panem Marianem Michalskim.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego - samochód Ciężarowy FS Lublin
Numer przetargu: GDDKiA-OZG-Z17-hd-2713/1b/07
Termin realizacji: W ciągu pięciu dni od dnia wpłaty ceny nabycia
Wadium: 200,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej : www.gddkia.gov.pl
oraz w siedzibie zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Marian Michalski - Drogomistrz BM Trzebiel tel. 0-683755194
Miejsce składania ofert: w siedzibie GDDKiA O/ZG , Rejon w Żarach, ul. Wapienna 4, 68-200 Żary, pok. nr 21 ; w terminie do dnia 16.10.2007r. do godz. 9:50
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: "DAR-TRANS" Dariusz Tolak Niegów ul.Leśna 24, 07-230 Zabrodzie
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "DAR-TRANS" Dariusz Tolak
  Niegow ul.Leśna 24
  07-230 Zabrodzie
  Cena: 5120,00 zł
  Data udzielenia zamówienia: 29.10.2007r.
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najwyższa ceną: 5120,00 zł
  rdk7@polaris.man.zgora.pl drukuj