Liczba gości: 949
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Nowej Soli
ul. Wojska Polskiego 100, 67-100 Nowa Sól
telefon: (068) 387-24-66, faks (068) 387-45-71
Przedmiot zamówienia: 1/ Zbycie samochodu ciężarowego Fiat
Cinquecento, rok budowy-1997, przebieg-203871km,wartośc rynkowa pojazdu-1400,00 zł.
2/ Zbycie samochodu ciężarowego Fiat Cinquecento, rok budowy-1996, przebieg-255265km, wartośc rynkowa pojazdu-800,00 zł.
3/ Zbycie samochodu osobowego Fiat Cinquecento, rok budowy-1996, przebieg- 233689 km, wartość rynkowa pojazdu- 1500,00 zł
4/ Zbycie samochodu osobowego Opel Astra ( po wypadku), rok budowy-1995, przebieg - 270839 km, wartość rynkowa - 500,00 zł.
Przedmiot przetargu, poz. 1,2,4 -można oglądać na terenie Bazy Materiałowej w Raculi ul. Wierzbowa 6, poz. 3 - na terenie Rejonu w Nowej Soli ul. Wojska Polskiego 100 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.
Opis przedmiotu zamówienia: Zbycie samochodów w ilości szt. 4
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z12-11/231/1/2008
Termin realizacji: W ciągu pięciu dni od dnia wpłaty ceny nabycia
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): nie dotyczy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Leszek Ardelli - specjalista, pokój nr 6
tel. (68) 387 24 66 lub tel. kom. 0609 649 562
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Nowej Soli , 67-100 Nowa Sól ul. Wojska Polskiego 100. Pokój nr 6 do dnia 05.06.2008r. do godz. 10:50
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Postępowanie unieważniono z pow: brak ofert
Modyfikacja treści SIWZ: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: nie złożono żadnej oferty
    Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: nie złożono żadnej oferty
    nowa-sol@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj