Liczba gości: 1273
Data wszczęcia postępowania: 2009-11-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin ul. Ogrodowa 21
postępowanie prowadzi
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Lubartowie ul. Krańcowa 6 21-100 Lubartów
Regon: 01751157500161 NIP 712-24-27-134
telefon /fax 081 855 24 58
Przedmiot zamówienia: najem budynku użytkowego parterowego o powierzchni uzytkowej 154,1 m2 położonego przy parkingu samochodowym wm. Tchórzew przy drodze krajowej nr 19 Białystok- Lublin-
Opis przedmiotu zamówienia: najem budynku użytkowego parterowego położonego przy parkingu samochodowym wm. Tchórzew przy drodze krajowej nr 19 Białystok- Lublin-Rzeszów
Numer przetargu: GDDKiA-O/LU-Z-13/tchorzew/2009
Termin realizacji: wynajem na 4 lata od daty podpisania umowy
Wadium: nie wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100% (najwyzsza)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): pisemna za zaliczeniem pocztowym po uprzednim złożeniu u zamawiającego wniosku za cenę 10 zl.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach meryrorycznych Adam Janeczek tel 081 8542707
w sprawach proceduiry przetargowej inż. Waldemar Zyga tel. 081 8542738
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Lubartowie ul. Krańcowa 6 21-100 Lubartów
pokój nr 4 do 19.11.2009 godz. 09:00
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Lubartowie ul. Krańcowa 6 21-100 Lubartów
pokój nr 4 do 19.11.2009 godz. 09:15
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: zapytanie o cenę
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kozieł Martyna
21-345 Stara Wieś
Cena: 100 zł/miesiąc
Data udzielenia zamówienia: 25.11.2009
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 100 zł/miesiąc
Oferta z najwyższa ceną: 100 zł/miesiąc
lr_wzyga@lublin.gddkia.gov.pl drukuj