Liczba gości: 1081
Zamawiający: Zamawiającym jest:
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
Rejon w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
95 72 284-46 95 72 238-09
Przedmiot zamówienia: Sprzedaz drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418K03/2010
Termin realizacji: nie dotyczy
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: nie dotyczy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): nie dotyczy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Gorzowie Wlkp
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kostrzyńska 4a
pokój nr 27
w terminie do 08.06.2010 do godz. 9 00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1.OD-Skwierzyna-Artur Kubaszewski zam.66-440 Skwierzyna ul. Niepodległosci 3/B1 2.OD Gorzów Wlkp.-Wyrób Galanterii Drewnianej i Opakowań 66-446 Deszczno 112 Helena Juszczak
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1.Artur Kubaszewski 66-440 Skwierzyna ul. Niepodległosci 3/B1
  2.Wyrób Galanterii Drewnianej i Opakowań
  660446 Deszczno 112 Helena Juszczak
  Cena: 1.373.68 brutto
  2.433.86 brutto
  Liczba otrzymanych ofert: 1.09.07.2010
  2.09.07.2010
  przetargi@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj