Liczba gości: 1073
Zamawiający: ZAMAWIAJĄCY:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego po wypadku marki: Citroen Berlingo 1,6 HDI 90 rok produkcji: 2008
pojemność:1560cm3 / ON
cena wywoławcza: 20.250 PLN(słownie dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

Samochód można oglądać w godzinach od 12.00 do 14.00 w dniu 07.07.br. na placu firmy ABC Auto przy ul. Miodowej 3 w Zielonej Górze. Zastrzega się zwrot lampy ostrzegawczej z osprzętem.
Koperty zamknięte z ofertą ceny zakupu (brutto) należy składać w GDDKiA O/Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 31 Wydział Administracji i Zaplecza Technicznego, pok. nr 5, w terminie do dnia 09.07.br. do godz. 11.00. Nabywcą zostanie oferent, który zaproponuje najwyższą cenę. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 7 dni od daty otwarcia ofert.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego po wypadku
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-F2-1/2010
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Piotr Frątczak telef. (68) 328 85 13
Miejsce składania ofert: Koperty zamknięte z ofertą ceny zakupu (brutto) należy składać w GDDKiA O/Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 31 Wydział Administracji i Zaplecza Technicznego, pok. nr 5, w terminie do dnia 09.07.br. do godz. 11.00.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: -
Rodzaj procedury: nieograniczony
Postępowanie unieważniono z pow: Nie złożono żadnej oferty
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj