Liczba gości: 823
Data wszczęcia postępowania: 2010-06-23
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Gdańsku
ul.Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje:
- rozebranie przepustów ramowych - 1,4 m;
- rozebranie ścianek czołowych - 4,4 m³;
- wykonanie i usunięcie ścianki szczelnej - 105,0 m²;
- wykonanie i zasypanie wykopów - 190,0 m³;
- wykonanie ustroju tunelowego na mokro z betonu klasy C25/30 - 13,0 m³;
- wykonanie zbrojenia - 2 500 kg;
- wykonanie zabezpieczenia wodnymi żywicami epoksydowych - 68 m².
Opis przedmiotu zamówienia: PRZEBUDOWA GŁOWICY WLOTOWEJ I WYLOTOWEJ PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 55 W KM 4+400 W M. RYCHNOWO
Numer przetargu: ZP/54/Z-12/2010
Termin realizacji: 60 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy
Wadium: 3 000 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna do 13/07/2010, za cenę 64,87 PLN
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zbigniew Wrzesiński - Z-ca Kierownika Rejonu
Dorota Cichocka - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Gdańsku, Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, sekretariat
14/07/2010, godzina 7:50
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w dniu15.07.2010 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie GDDKiA Oddział w Gdańsku oraz w Rejonie w Gdańsku. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "ALKOR" Sp. z.o.o ul. Grunwaldzka 12-16 81-759 Sopot cena netto: 189 484,80 PLN Podatek VAT: 41 686,66 PLN cena brutto: 231 171,46 PLN
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "ALKOR" Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 12-16, 81-759 Sopot
  Cena: cena ofertowa netto 189 484,80 PLN
  Podatek VAT 22% 41 686,66 PLN
  Cena ofertowa brutto 231 171,46 PLN
  Data udzielenia zamówienia: 20/07/2010 r.
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto 189 484,80 PLN
  Podatek VAT 22% 41 686,66 PLN
  Cena ofertowa brutto 231 171,46 PLN
  Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa netto 189 484,80 PLN
  Podatek VAT 22% 41 686,66 PLN
  Cena ofertowa brutto 231 171,46 PLN
  rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj