Liczba gości: 820
Zamawiający: ZAMAWIAJĄCY:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego po wypadku marki: Citroen Berlingo 1,6 HDI 90 rok produkcji: 2008
pojemność:1560cm3 / ON
cena wywoławcza: 10.125,00 PLN brutto (słownie dziesięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych)
Samochód można oglądać w godzinach od 12.00 do 13.00 w dniu 26.07.2010r. na placu firmy ABC Auto przy ul. Miodowej 3 w Zielonej Górze. Zastrzega się zwrot lampy ostrzegawczej z osprzętem.
Koperty zamknięte z ofertą ceny zakupu (brutto) należy składać w GDDKiA O/Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 31 Wydział Administracji i Zaplecza Technicznego, pok. nr 5, w terminie do dnia 28.07.2010r. do godz. 10.00. Nabywcą zostanie oferent, który zaproponuje najwyższą cenę. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 7 dni od daty otwarcia ofert.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego po wypadku
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-F2-3/2010
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Piotr Frątczak telef. (68) 328 85 13
Miejsce składania ofert: Koperty zamknięte z ofertą ceny zakupu (brutto) należy składać w GDDKiA O/Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 31 Wydział Administracji i Zaplecza Technicznego, pok. nr 5, w terminie do dnia 28.07.2010r. do godz. 10.00.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: -
Rodzaj procedury: nieograniczony
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Srzętu Elektronicznego "CONDOR" Zbigniew Tkaczuk ul.Marcinkowskiego 90, 66-400 Gorzów Wlkp.
Cena: 11.050,00PLN
Data udzielenia zamówienia: 28.07.2010r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 10.770,00PLN
Oferta z najwyższa ceną: 11.050,00PLN
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj