Liczba gości: 898
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Nowej Soli
67-100 Nowa Sól
ul. Wojska Polskiego 100
telefon: (068) 387-24-66, faks (068) 387-45-71
Przedmiot zamówienia: Zbycie samochodu specjalnego Ził D-470 ( pług wirnikowy),
rok budowy 1968, rodzaj silnika ZS z wtryskiem bezpośrednim 19100cm3, wskazania drogomierza-8694km,
wartośc rynkowa pojazdu-15 200,00 zł.
Przedmiot przetargu mozna oglądać na terenie Bazy Materiałowej w Raculi po uprzednim telefonicznym umówieniu się.
Opis przedmiotu zamówienia: Zbycie samochodu speclanego Ził D-470
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z14-11/231/1//2007
Termin realizacji: W ciągu pięciu dni od dnia wpłaty ceny nabycia
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Leszek Ardelli - starszy specjalista
pokój nr 6
tel. (68) 387-24-66 lub kom. 0609 649 562
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Nowej Soli
67-100 Nowa Sól
ul. Wojska Polskiego 100
pokój nr 6
do dnia 30.10.2007r. do godz. 10:50
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Józef Łucki ul. Wierzyńskiego 20 67-100 Nowa Sól
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych
  Józef Łucki
  ul. Wierzyńskiego 20
  67-100 Nowa Sól
  Cena: 15500,00 PLN -netto
  18910,00 PLN - brutto
  Data udzielenia zamówienia: data sprzedaży 06.11.2007r.
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najniższą ceną: 15500,00 PLN -netto
  18910,00 PLN - brutto
  Oferta z najwyższa ceną: 15500,00 PLN -netto
  18910,00 PLN - brutto
  rdk4@polaris.man.zgora.pl drukuj