Liczba gości: 1056
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
REJON W NOWEJ SOLI
67-100 Nowa Sól
ul. Wojska Polskiego 100
telefon ( 48 68) 387 24 66, 387 45 71,
fax (48 68) 387 45 71
rdk4@zielona-gora.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych składowanego na Bazach Materiałowych w Krośnie Odrz. ( plac w Połupinie), Raculi i Nowej Soli ( plac w Siedlisku).
Drugi przetarg.
Opis przedmiotu zamówienia: Zbycie drewna opałowego
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z12-418Z-02/2009
Termin realizacji: nie dotyczy
Wadium: Tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia aukcji
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: nie dotyczy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): nie dotyczy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Elżbieta Cytrycka
tel. (68) 387 24 66
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Nowej Soli
ul. Wojska Polskiego 100
67-100 Nowa Sól
pokój nr 4 - I piętro
do dnia 17.11.2009r. godz. 8:45
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: brak ofert
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: nie dotyczy
  Cena: nie dotyczy
  Data udzielenia zamówienia: nie dotyczy
  Liczba otrzymanych ofert: brak ofert
  Oferta z najniższą ceną: brak
  Oferta z najwyższa ceną: brak
  rdk4@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj