viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2011

 • A4 BRZESKO- WIERZCHOSŁAWICE PODPISANIE OSTATNIEJ UMOWY NA BUDOWĘ AUTOSTRADY W KIERUNKU TARNOWA

  17-03-2010
  5 lutego 2010 roku w krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została podpisana umowa na budowę kolejnego odcinka autostrady A4 w kierunku wschodnim. Wykonawcą ponad 20-kilometrowej autostrady od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice będzie polsko-macedońskie konsorcjum firm NDI SA z Sopotu oraz SB Granit SA ze Skopje. Ze strony Inwestora – GDDKiA w Krakowie – umowę podpisali: Jacek Gryga dyrektor Oddziału oraz Tomasz Pałasiński zastępca dyrektora Oddziału, natomiast konsorcjum reprezentował Jerzy Gajewski, prezes zarządu NDI SA. Wartość kontraktu to 622.518.403,13 zł brutto. Budowa będzie trwała 2 lata.
 • A4 BRZESKO- WIERZCHOSŁAWICE PODPISANIE OSTATNIEJ UMOWY NA BUDOWĘ AUTOSTRADY W KIERUNKU TARNOWA

  02-03-2010
  5 lutego 2010 roku w krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została podpisana umowa na budowę kolejnego odcinka autostrady A4 w kierunku wschodnim. Wykonawcą ponad 20-kilometrowej autostrady od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice będzie polsko-macedońskie konsorcjum firm NDI SA z Sopotu oraz SB Granit SA ze Skopje.
 • WIADUKT W KRZESZOWICACH

  17-03-2010
  Trwa budowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 79 w Krzeszowicach. W miejscu starego obiektu GDDKiA wybuduje nowy wiadukt o długości 157,50 m i szerokości 13,68 m wraz z dojazdami. Wartość kontraktu wynosi 30,5 mln złotych brutto. Prace zakończą się 30 listopada 2011 roku.
 • WIADUKT W MOGILANACH

  17-03-2010
  GDDKiA otrzymała decyzję ZRID dla wiaduktu w Mogilanach nad drogą krajową nr 7 Kraków-Myślenice. Jeśli zostaną przyznane fundusze, budowa ruszy jeszcze w tym roku.
 • TRASA NOWOHUCKA Z PROTESTEM - S7 Rybitwy-Igołomska

  17-03-2010
  Polsko-tureckie konsorcjum odrzucone przez komisję przetargową złożyło protest. Oferent nie zgadza się z wykluczeniem. GDDKiA dokładnie przeanalizuje argumenty konsorcjum, lecz raczej protestu nie uzna. Sprawa zapewne zakończy się Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO) przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.
 • S7 RYBITWY - IGOŁOMSKA Prezentacje zmian w zakresie oddziaływania na środowisko

  17-03-2010
  Przedmiotem prezentacji są zmiany w zakresie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa (tzw. trasy Nowohuckiej) – odcinek od węzła „Rybitwy” do węzła Igołomska wraz z budową węzłów, budową dróg dojazdowych do obsługi drogi S7 na odcinku od węzła „Bieżanów” do węzła „Igołomska” oraz budowa wiaduktu nad drogą ekspresową w km 1+534 wraz z dojazdami”. Przedstawione materiały stanowią cześć dokumentacji do przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie przygotowania materiałów do pozwolenia na budowę.
 • A4 - PLAC BUDOWY W RĘKACH WYKONAWCÓW

  17-03-2010
  20 i 21 stycznia 2010 roku odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcom autostrady A4. Odcinek Szarów – Brzesko przekazano w ręce firmy Polimex-Mostostal SA i konsorcjantów, a odcinek Wierzchosławice-Krzyż oddano firmie Dragados SA. Termin rozpoczęcia prac wyznaczono odpowiednio na 26 i 27 stycznia i właśnie wtedy zegar zacznie odmierzać 720 dni do zakończenia prac.
 • KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - PROPONOWANY PRZEBIEG BDI

  17-03-2010
  Zgodnie z ustaleniami Rady Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z 28.01.2010 roku, prezentujemy sytuację z przebiegiem preferowanych wariantów nowego przebiegu drogi krajowej nr 52 na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska wraz z proponowaną lokalizacją węzłów drogowych.
 • AUTOSTRADA A4 BRZESKO-WIERZCHOSŁAWICE - GDDKiA WYGRYWA W KIO

  17-03-2010
  Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych wydała wczoraj orzeczenie w sprawie sporu firmy Dragados z GDDKiA. Przedmiotem sporu było rozstrzygnięcie przetargu na budowę autostrady A4 pomiędzy Brzeskiem a Wierzchosławicami. KIO przyznała rację GDDKiA oceniając, że komisja przetargowa słusznie wskazała jako zwycięzców przetargu konsorcjum firm NDI SA z Warszawy oraz SB Granit SA ze Skopje.
 • GENERALNY POMIAR RUCHU W 2010 ROKU

  17-03-2010
  Generalny Pomiar Ruchu w 2010 roku (GPR 2010) zostanie wykonany na istniejącej sieci dróg krajowych, z wyjątkiem tych odcinków dróg, które znajdują się w miastach na prawach powiatu i nie są administrowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. GPR 2010 będzie przeprowadzony wg metody opracowanej przez Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. i zatwierdzonej przez Departament Studiów (DS) GDDKiA. Przyjęta metoda wykonania pomiaru ruchu zapewnienia porównywalności z wynikami poprzednich pomiarów i spełnienia zobowiązań w zakresie współpracy międzynarodowej.