INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówOpisy

 • S61 Suwałki – Budzisko

  08-06-2017

  Długość odcinka: 24,2 km. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę w systemie "Projektuj i buduj" - 15. 04.2016, podpisanie umowy z wykonawcą - 6.06.2017. Realizacjia: 2017 - 2020 r.

 • Obwodnica Łomży.

  08-06-2017

  Zadanie jest na etapie przetargu nieograniczonego wyłaniającego wykonawcę w systemie "Projektuj i buduj" " (ogłoszony 28.03.2017). Długość -25,8km, w tym 20,16 km klasy "S". Etap: w przetargu. Przypuszczalny okres realizacji 2018-2021.

 • S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn

  08-06-2017

  W pierwszej połowie bieżącego roku (2017) ogłoszone zostały przetargi w systemie „Projektuj i buduj” na wszystkie  odcinki pomiędzy Ostrowią Mazowiecką, a Szczuczynem. Lata realizacji:  do 2021.  Długość: ok. 90 km (S), 21 km (GP). 

   

  Wniosek o DŚU złożony 23 marca 2012 r. Decyzja wydana - z wyłączeniem obwodnicy Łomży – 03.02.2014 r. Przetarg na opracowanie Koncepcji Programowej na drogę ekspresową S 61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna ogłoszony (21.11.2014).

   

   

 • Obwodnica Szczuczyna

  08-06-2017

  Inwestycja - jedna jezdnia - oddana do użytku w dniu 13 listopada 2015r. W dniu 26 maja 2017 r. podpisana umowa z wykonawcą drugiej jezdni w systemie "Projektuj i buduj". 

   

  Obwodnica w realizacji od 18 września 2012 r. Kontrakt przerwany - odstąpienie od umowy z winy wykonawcy (FCC) - z dniem 22 czerwca 2013 r. Podpisanie umowy z nowym wykonawcą – firmą "POL-AQUA” S.A. - 11 sierpnia 2014 roku.Budowa zakończona w 2015. Rok póżniej  (2016), rozpoczął się dwuetapowy przetarg na  budowę drugiej jezdni.

 • S8 Granica woj. Mazowieckiego - Obwodnica Zambrowa

  08-11-2016

  W dniu  22 grudnia 2017r., około godz. 17.30 udostępnione zostały kierowcom obie jezdnie tego odcinka drogi ekspresowej S8.  Wprawdzie jeszcze w ramach tymczasowej organizacji ruchu, z ograniczeniami prędkości do 100 km/h, ale już na całym 15-kilometrowym zadaniu ruch odbywa się na obiu jezdniach.  

 • S19 Południowa Obwodnica Białegostoku

  21-07-2016

  Trwa aktualizacja Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego i dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla tego przedsięwzięcia.

   

  Planowany ZRID (gotowość do złożenia wniosku) - 2019 r.  Lata realizacji: 2019-2022.

 • S19 Kuźnica – Sokółka – Korycin

  21-07-2016

  S 19 Kuźnica – Sokółka – Korycin. Przygotowane Studium Korytarzowe. Trwają prace nad opracowaniem Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (umowa podpisana w marcu 2016). Możliwe lata realizacji: 2019-2022/2023 (w syst. "Projektuj i buduj") .

 • S19 Obwodnica Bielska Podlaskiego – Chlebczyn

  03-09-2014

  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla tego odcinka został złożony 14.11.2012 i jest rozpatrywany w RDOŚ. Najwięcej problemów sprawiają kwestie związane z przekraczaniem chronionych Obszarów Natura 2000 i powiązane z tym kwestie dotyczące inwentaryzacji ptaków.

 • S61 Obwodnica Augustowa

  01-09-2014

  Długość: 12,75 km (S); 21,48 km (GP), ogółem - 34,23 km. Budowana w systemie "Zaprojektuj i Zbuduj". Umowa 11.03.2011. Decyzja zrid - 10.12.2012 r. Wartość kontraktu 659 mln. zł. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 470,58 mln zł.(umowa podpisana 24 lipca 2014). Lata realizacji: 2012-2014;

 • S8 Obwodnica Zambrowa i Wiśniewa (z przełożeniem odcinka DK 63)

  03-12-2013

  Etap: W użytkowaniu. W dniu 2 października 2012 roku białostocki oddział GDDKiA uzyskał pozwolenie na użytkowanie drogi przed całkowitym zakończeniem robót. Pierwsze samochody pojechały obwodnicą tego samego dnia, kilkanaście minut po godzinie 11, jednocześnie od strony Białegostoku i Warszawy.